برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین اصغری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اداره اگاهی شاپور
استان درخواستی : مازندران /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : استوار دوم

توضیحات :