برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین آقانوری

نام : حسین آقانوری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : پایگاه شکاری شهید دوران
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

فوری