برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسين عيداللهي

نام : حسين عيداللهي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : نيروي دريايي
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : استوار دوم

توضیحات :