برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسين حمزه ساعدي

نام : حسين حمزه ساعدي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اين منطقه ١٨ خدمت حقوقش ٨٠٠ ولي بعلت مشكلات خوانوادكي مي خوام برم اهواز