برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد ندسا(سپاه)
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳۷۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

جابه جایی از بندرعباس به ماهشهر جهت اطلاعات بیشتر تماس یا پیام بفرستید