برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن پارسه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : پاسگاه میشخاص ایلام
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :