برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن نصاری

نام : حسن نصاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استان محل خدمت : فارس / كازرون
پادگان محل خدمت : پاسگاه فامور روستای نرگسزار
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 97/11/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

معاف از رزم ولی مشکل ندارم