برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن قاسمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : نهم شکاری
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

...