برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن ذوالفقاری پور

نام : حسن ذوالفقاری پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : ابوذر
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/10/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :