برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن بوعذار

نام : حسن بوعذار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / اسلام آباد غرب
پادگان محل خدمت : هنگ سومار-گروهان نفت شهر شمالی
استان درخواستی : خوزستان / سوسنگرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

بسمه تعالی بنده به علت مشکلات خانوادگی وبیماری پدر ومادر،ومشکلات اقتصادی حاصله به تبع بیماری زانویی پدر( باتوجه به اینکه کار خانوادگی ما کشاورزی می باشد) وهم چنین نیاز مبرم پدر ومادرم به مراقبت به علت بیماری،ومشکلات روحی وروانی خودم حاصله از دوری از خانواده به خصوص در این اوقات سخت اقتصادی ونیاز شدید خانواده ام به حضور در کنار انها، خواستار انتقال یا جابجایی به نزدیکترین یگان به محل سکونتم میباشم با تشکر (قابل ذکر بنده فرزند ارشد خانواده می باشم)