برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسن احشمی

نام : حسن احشمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : ایلام / دهلران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

هر دو هفته 48ساعت مرخصی و در کنار این هر 60 روز 13روز مرخصی داریم...!!! گشت یگان امداد هستیم فقط با ماشین گشت میزنیم، گوشی آزاده...!!! اونایی ک دوست دارن نزدیک اهواز باشن اینجا تا اهواز یک ساعت هست!