برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : همدان / رزن
پادگان محل خدمت : راهنمایی و رانندگی
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : چهار ماه و ده روز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز وظیفه حامد محمدی در راهنمایی و رانندگی مشغول می باشم وخواستار جابه جایی با سربازی در زنجان را دارم که فعلا در شهرستان رزن همدان مشغول وظیفه میباشم