برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد ص

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : زیوه
استان درخواستی : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سرپل ذهاب/قصرشیرین.ریجاب هرجا توو کرمانشاه باشه عوض میکنم