برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد راهنشین

نام : حامد راهنشین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ پیاده ۴نصارالرسولجوانرود
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

میخواهم از کرمانشاه شهر جوانرود جا به جایی یا انتقالیه بگیرم به آذربایجان غربی .پدرو مادرمم پیر هستند و یک برادر ۱۳ ساله دارم