برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد حمزه لو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ۰۲ پرندک
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

به علت تاهل و دوری از منزل درخواست جا به جایی از پادگان ۰۲ به پادگان ۰۱ را دارم. اگر شخصی مایل و دارای شرایط جا به جایی بود لطفا تماس بگیرد. متشکرم