برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد حسین پور

نام : حامد حسین پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پادگان آبشناسان قوشچی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :