برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد احمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : اردبیل / اردبيل
پادگان محل خدمت : شهید مدنی اصلاندوز
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :