برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جواد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ ویژه تهران بزرگ
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

از شهرهای زنجان بود یاجاهای مرزی مثل بانه سقز ماکو مهاآباد جابه جا میشم