برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جواد میرزائی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : پلیس راهور منطقه دو بخش یک
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

استان به استان زنجان و حوالی استان اردبیلم قبوله