برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جواد محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : کبریایی کاشان ،اران بیدگل
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۲/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :