برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جوادغفاری

نام : جوادغفاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ ویژه تهران بزرگ
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سلام من تو تهران خدمت میکنم وکسی از شهر های دور طراف زنجان یا کردستان باشه پایه جابه جای هستم تو تلگرام پیام بدین