برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جهانگیر خواجوی مقدم

نام : جهانگیر خواجوی مقدم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : خواف
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۰/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :