برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جمال الدین توغدری

نام : جمال الدین توغدری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : بخش سرولایت
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اذر ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :