برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جلیل براتی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : نیرو انتظامی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

اداری هست سالت اینجا کارشم سنگین نیس در کل جای راحتی هست