برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

توفیق حسین پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / نجف آباد
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

کار بنده در اینجا فقط روزانه ۶الی ۸ساعت پست کار سختی نیست فقط مشکل من مسافت میباشد