برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهنام زارعی

نام : بهنام زارعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / سرخس
پادگان محل خدمت : گروهان سرخس
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

از لحاظ امنیت عالی . مرخصی ها خوب .