برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهنام حیدریان

نام : بهنام حیدریان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : مرزبانی
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7/98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :