برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهزاد سریدانی

نام : بهزاد سریدانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : پادگان شهید محمد نوجه
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :