برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهراد قنبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / هرسين
پادگان محل خدمت : پدافند کرمانشاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۸/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

فوری