برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

برنا شجاعی

نام : برنا شجاعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / ايرانشهر
پادگان محل خدمت : قرارگاه عملیاتی عمار ۱۱۲
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :