برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بابک عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی استان
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز معاونت تربیت و آموزش ام روز برگ و راحت