برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ایمان فرامرزیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پشتیبانی منطقه۱
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۰۶/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :