برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ایمان خدیری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : عباس دوران
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

از شیراز میخوام بیام دزفول فوری فوری