برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ایمان امیرحانلو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : مرکز آموزش علوم فنون مکانیزه شهید رستمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :