برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ايمان مرادي

نام : ايمان مرادي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : كلانتري ٢١١. قلعه نو
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :