برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین نادری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :