برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین فراهانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : تهران / شهريار
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

تایم اداری.دژبانی راهور شهریار