برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین عطایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزام آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :