برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین تقی زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : گروه 840 شهید کبریایی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی 10/19/ 98 . ورود به یگان خدمتی 12/24/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :