برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین احسانی بگلر

نام : امین احسانی بگلر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران پرندک۱۲۳
استان درخواستی : خراسان رضوی / قوچان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

تیپ ۱۲۳ شهید آبشناسان