برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر

نام : امیر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1سال
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

تهران در حال خدمت هست اردبیل کسی بخواد جابه جا شویم