برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر میرحسنی ناوان

نام : امیر میرحسنی ناوان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : گیلان / آستارا
پادگان محل خدمت : پاسگاه لوندویل
استان درخواستی : گیلان / تالش
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

اهل تالش و ۸پر هستم میخوام تو شهرم خدمت کنم و در حال حاضر سرباز دادگستری آستارا هستم اسایشگاهمون هم در پاسگاه لوندویل هستش