برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر محمد نیک قلب

نام : امیر محمد نیک قلب
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
استان محل خدمت : البرز / طالقان
پادگان محل خدمت : پایگاه دو آگاهی حصارک
استان درخواستی : گیلان / آستانه اشرفيه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

رشت ولاهیجان و رودسر و لنگرود هم تعویض میکنم