برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر محمد اسمعیلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان ویژه ناجا
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19/9/1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

رشت یا اطراف رشت