برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر محمدی

نام : امیر محمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تايباد
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی تایباد- گروهان هشتادان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مزایای مرز : مرخصی زیاد هر ۴۵ روز ۱۷ روز حقوق 400 خدمت ۱۹ ماه (۲ ماه کسری) کسایی ک تمایل دارند تماس یا پیامک بدهند.