برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر عطایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : پایگاه شکاری شهید حسینی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹ آذر ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

۳ ماه خدمت هستم.ب دلیل کار و مشکلات خانوادگی میخواهم در استان خودم خدمت را بگذرانم.