برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر عبدالهی

نام : امیر عبدالهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : شهید گنجوی نزاجا 05کرمان
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10/01
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

اعزام 1دی 98 05کرمان هستم وبعد از آموزشی هم 05 افتادم و خواهان جابجایی با اصفهان هستم