برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر صالح پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فاقد کسری هستم