برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر ساروقی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : ۲۹۲ شهید شیرازی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : صفر
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :