برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر رحمانی

نام : امیر رحمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : 05
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : برج 10 سال 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :